Tato e-learningová část Kurzu samostatný vedoucí YMCA je určena pro vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Účastník získá základní informace  o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 10. 3. 2017

Termín uzavření e-learningu: 24. 3. 2017

Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Pro absolventy Školení hlavních vedoucích táborů je stanoven specifický postup, prosím kontaktujte sekretariat@ymca.cz.

 

Zkouška: Samostatná práce, ankety, testy
Certifikát: Potvrzení o absolvování e-learningu

Tato e-learningová část Kurzu samostatného vedoucího - Ten Sing je určena pro vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí. Účastník získá základní informace o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA společně s konktrétními znalostmi z prostředí tensingu.

Termín spuštění e-learningu: 26. 1. 2017


Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních tensingových skupin a táborové vedoucí TSCZ.

 

Zkouška: Prezentace a testy

Tato e-learningová část Kurzu samostatný vedoucí YMCA je určena pro vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Účastník získá základní informace  o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 5. 2. 2018

Termín uzavření e-learningu: 16 2. 2018

Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Pro absolventy Školení hlavních vedoucích táborů je stanoven specifický postup, prosím kontaktujte sekretariat@ymca.cz.

 

Zkouška: Samostatná práce, ankety, testy
Certifikát: Potvrzení o absolvování e-learningu

Tato e-learningová část Kurzu samostatný vedoucí YMCA je určena pro vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Účastník získá základní informace  o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 13. 12. 2017

Termín uzavření e-learningu: 31. 12. 2017

 

Zkouška: Samostatná práce, ankety, testy
Certifikát: Potvrzení o absolvování e-learningu

Tato e-learningová část Kurzu samostatného vedoucího - Ten Sing je určena pro vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí. Účastník získá základní informace o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA společně s konkrétními znalostmi z prostředí tensingu.

Termín spuštění e-learningu: 14. 1. 2019


Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních tensingových skupin a táborové vedoucí TSCZ.

 

Zkouška: Prezentace a testy

Kurz se skládá ze tří částí – e-learningu (5 hodin), samostudia (7 hodin) a videokonference (3 hodiny). Jedná se o rozdílový kurz pro absolventy Školení hlavních vedoucích táborů, pedagogy a volnočasové pedagogy.

Kurz je zakončen závěrečným testem. E-learning je třeba absolvovat v daném termínu, průměrná doba pro jeho vypracování se řídí úrovní zkušeností účastníka. E-learning, který probíhá v e-learningovém prostředí MOODLE.

Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či pouze závěrečný test! Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu. Při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.


Termín uzavření úkolů v e-learningu: 23. 6. 2020 ve 23:55 hod

Závěrečný test: 24. 6. 2020, 20:00-21:00 hod

 

Kurz se skládá ze tří částí – e-learningu (9 hodin), samostudia (19 hodin) a videokonference (6 hodin). Kurz je zakončen závěrečným testem. E-learning vypracuješ před začátkem videokonferencí, průměrná doba pro jeho vypracování se řídí úrovní zkušeností účastníka. E-learning, který probíhá v e-learningovém prostředí MOODLE.

Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či pouze závěrečný test! Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu. Při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.


Termín uzavření úkolů v e-learningu: 23. 6. 2020 ve 23:55 hod

Závěrečný test: 24. 6. 2020, 20:00-21:00 hod

 

Tato e-learningová část Kurzu samostatný vedoucí YMCA - táborový speciál - je určen pro všechny praktikanty a začínající vedoucí YMCA. Účastník získá základní informace  o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace tábora YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 2. 3. 2020

Termín uzavření e-learningu: 13. 3. 2020

Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Pro absolventy Školení hlavních vedoucích táborů je stanoven specifický postup, prosím kontaktujte sekretariat@ymca.cz.

 

Zkouška: Samostatná práce, ankety, testy
Certifikát: Potvrzení o absolvování e-learningu

Kurz má rozsah 35 hodin. Skládá ze tří částí – e-learningu, samostudia a prezenční části. Kurz je zakončen závěrečným testem. E-learning vypracuješ před začátkem videokonferencí, průměrná doba pro jeho vypracování se řídí úrovní zkušeností účastníka. E-learning, který probíhá v e-learningovém prostředí MOODLE.

Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či pouze závěrečný test! Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu. Při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.


Kurz má rozsah 35 hodin. Skládá ze tří částí – e-learningu, samostudia a prezenční části. Kurz je zakončen závěrečným testem. E-learning vypracuješ před začátkem videokonferencí, průměrná doba pro jeho vypracování se řídí úrovní zkušeností účastníka. E-learning, který probíhá v e-learningovém prostředí MOODLE.

Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či pouze závěrečný test! Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu. Při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.