Tato e-learningová část Kurzu samostatného vedoucího - Ten Sing je určena pro vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí. Účastník získá základní informace o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA společně s konkrétními znalostmi z prostředí tensingu.

Termín spuštění e-learningu: 14. 1. 2019


Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních tensingových skupin a táborové vedoucí TSCZ.

 

Zkouška: Prezentace a testy