Tato e-learningová část Kurzu samostatný vedoucí YMCA - táborový speciál - je určen pro všechny praktikanty a začínající vedoucí YMCA. Účastník získá základní informace  o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace tábora YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 23. 1. 2023

Termín uzavření e-learningu: 3. 2. 2023

Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Pro absolventy Školení hlavních vedoucích táborů je stanoven specifický postup, prosím kontaktujte sekretariat@ymca.cz.

 

Zkouška: Samostatná práce, ankety, testy
Certifikát: Potvrzení o absolvování kurzu