Kurz se skládá ze tří částí – e-learningu (5 hodin), samostudia (7 hodin) a videokonference (3 hodiny). Jedná se o rozdílový kurz pro absolventy Školení hlavních vedoucích táborů, pedagogy a volnočasové pedagogy.

Kurz je zakončen závěrečným testem. E-learning je třeba absolvovat v daném termínu, průměrná doba pro jeho vypracování se řídí úrovní zkušeností účastníka. E-learning, který probíhá v e-learningovém prostředí MOODLE.

Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či pouze závěrečný test! Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu. Při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.


Termín uzavření úkolů v e-learningu: 23. 6. 2020 ve 23:55 hod

Závěrečný test: 24. 6. 2020, 20:00-21:00 hod