Kurz je pro všechny členy ústředního výboru a členy všech výborů KČ. Účastníkem kurzu se může stát činný člen YMCA. Absolvent získá základní informace o struktuře a fungování YMCA, poslání a osobnosti ymkaře, lidech v YMCA nebo duchovním rozvoji.

Časová dotace: 26 hodin, z toho 20 hodin e-learning, 6 hodin online přednášek. Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Absolventi e-learningu získají certifikát o jeho absolvování. Účastníci prezenční části získají certifikát o absolvování Kurzu člena výboru v rozsahu 26 hodin.

Certifikát: Platnost na dobou neurčitou