Tento e-learning, který jsme nazvali „Ymkařský modul“, je doplněk kurzu Školení hlavních vedoucích tábora a Kurzu samostatného vedoucího, který organizovala v rámci projektu Klíče pro život YMCA Brno. E-learning je tedy určen pro absolventy těchto školení.

Účastník získá základní informace specifické pro YMCA, které se týkají témat vedení, historie, struktury a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA. Absolventi e-learningu získají osvědčení o absolvování Kurzu samostatného vedoucího YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 17. 10. 2016

Termín uzavření e-learningu: 4. 11. 2016

Zkouška: Prezentace a testy

Certifikát: Osvědčení o absolvování Kurzu samostatného vedoucího YMCA