Tento e-learning, který jsme nazvali „Ymkařský modul“, je doplněk kurzu Školení hlavních vedoucích tábora a Kurzu samostatného vedoucího, který organizovala v rámci projektu Klíče pro život YMCA Brno. E-learning je tedy určen pro absolventy těchto školení.

Účastník získá základní informace specifické pro YMCA, které se týkají témat vedení, historie, struktury a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA. Absolventi e-learningu získají osvědčení o absolvování Kurzu samostatného vedoucího YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 7. 4. 2015

Termín uzavření e-learningu: 21. 4. 2015

Zkouška: Prezentace a testy

Certifikát: Osvědčení o absolvování Kurzu samostatného vedoucího YMCA