Kvalita programů YMCA.

Pro vstup do kurzu použijte heslo: Fundraising_1

Peníze. Jsou potřeba vždy nebo ne? Kde je vzít? Co udělat pro to, abychom jich měli dostatek? Existují nějaké osvědčené a vždy účinné nástroje, jak potenciální finanční zdroje využívat? Kdo má peníze pro potřeby organizace získávat? Co musí takový člověk umět? Funguje fundraising sám o sobě?

Při sestavování příručky, kterou právě otevíráte, nás inspirovaly odpovědi některých kolektivních členů, kteří se v jarních měsících roku 2016 zúčastnili ankety o fundraisingu. Rozptyl potřeb a názorů byl značný, ale bylo možné vystopovat jednotící prvek. Mít k dispozici nástroj, který srozumitelným způsobem přiblíží, co to fundraising je, jaké má v organizaci místo a jak zdroje prakticky získávat.

Příručka sama je pomocník, za nikoho práci neudělá. Je k dispozici, aby byla používána, doplňována a dále rozvíjena na základě konkrétních praktických zkušeností. Hodně štěstí!