Školení hlavních vedoucích táborů - akreditované MŠMT ČR

Absolvent získá základní přehled o povinnostech hlavního vedoucího tábora.


Absolventi obdrží po úspěšném vypracování testu osvědčení. Školení má dvě části – eLearning (8 hodin) a prezenční kurz (22 hodin). 


Zkouška: Testy v e-learningu, Závěrečný test
Osvědčení: Platnost na dobu neurčitou