...

Kurz je určen pro účastníky zahraničních programů YMCA v ČR, kteří nejsou členy YMCA. Jedná se především o programy Evropská dobrovolná služba, Volunteers for Europe v YMCA Lakeside, YMCA Greenhill, Rønningen Folkehøgskole Hostel a jiné. Absolvent získá základní informace o YMCA - historii, mezinárodní struktuře, poslání, programech a dobrovolnictví.

Kurz je povinný od roku 2016 pro všechny účastníky zahraničních programů YMCA v ČR, kteří nejsou jejími členy. 

Časová dotace: 3 hodiny eLearning

Zkouška: Test


The course is intended for general public, especially for all new co-workers - volunteers and staff in clubs, centres and other YMCA facilities. The course serves for quick orientation in YMCA environment. The course provides basic information on history, international structure, mission, programmes and volunteering in YMCA.


Kurz je určen široké veřejnosti, zvláště všem nově příchozím dobrovolníkům a pracovníkům klubů, center a jiných zařízení YMCA. Kurz slouží k rychlé orientaci v prostředí YMCA. Poskytuje základní informace o historii, mezinárodní struktuře, poslání, programech a dobrovolnictví. 

Časová dotace: 3 hodiny eLearning

Zkouška: Test