Tento e-learning, který jsme nazvali „Ymkařský modul“, je doplněk kurzu Školení hlavních vedoucích tábora a Kurzu samostatného vedoucího, který organizovala v rámci projektu Klíče pro život YMCA Brno. E-learning je tedy určen pro absolventy těchto školení.

Účastník získá základní informace specifické pro YMCA, které se týkají témat vedení, historie, struktury a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA. Absolventi e-learningu získají osvědčení o absolvování Kurzu samostatného vedoucího YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 7. 4. 2015

Termín uzavření e-learningu: 21. 4. 2015

Zkouška: Prezentace a testy

Certifikát: Osvědčení o absolvování Kurzu samostatného vedoucího YMCA

Tato e-learningová část Kurzu samostatný vedoucí YMCA je určena pro vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Účastník získá základní informace  o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 8. 6. 2015

Termín uzavření e-learningu: 22. 6. 2015

Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Pro absolventy Školení hlavních vedoucích táborů je stanoven specifický postup, prosím kontaktujte sekretariat@ymca.cz.

 

Zkouška: Prezentace a testy
Certifikát: Potvrzení o absolvování e-learningu

Tato e-learningová část Kurzu samostatný vedoucí YMCA je určena pro vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Účastník získá základní informace  o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 14. 9. 2015

Termín uzavření e-learningu: 28. 9. 2015

Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Pro absolventy Školení hlavních vedoucích táborů je stanoven specifický postup, prosím kontaktujte sekretariat@ymca.cz.

 

Zkouška: Prezentace a testy
Certifikát: Potvrzení o absolvování e-learningu


Tento e-learning, který jsme nazvali „Ymkařský modul“, je doplněk kurzu Školení hlavních vedoucích tábora a Kurzu samostatného vedoucího, který organizovala v rámci projektu Klíče pro život YMCA Brno. E-learning je tedy určen pro absolventy těchto školení.

Účastník získá základní informace specifické pro YMCA, které se týkají témat vedení, historie, struktury a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA. Absolventi e-learningu získají osvědčení o absolvování Kurzu samostatného vedoucího YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 17. 10. 2016

Termín uzavření e-learningu: 4. 11. 2016

Zkouška: Prezentace a testy

Certifikát: Osvědčení o absolvování Kurzu samostatného vedoucího YMCA