Absolvent získá základní přehled o povinnostech hlavního vedoucího tábora. 


Absolventi obdrží po úspěšném vypracování testu osvědčení. Školení jsme rozdělili do dvou částí – eLearning (6 hodin) a prezenční kurz (22 hodin).

Časová dotace: 28 hodin, z toho 6 hodin eLearning, 22 hodin prezenčně.
Zkouška: Testy v eLeaningu, Závěrečný test
Certifikát: Platnost na dobu neurčitou

Absolvent získá základní přehled o povinnostech hlavního vedoucího tábora. 


Absolventi obdrží po úspěšném vypracování testu osvědčení. Školení jsme rozdělili do dvou částí – eLearning (6 hodin) a prezenční kurz (22 hodin).

Časová dotace: 28 hodin, z toho 6 hodin eLearning, 22 hodin prezenčně.
Zkouška: Testy v eLeaningu, Závěrečný test
Certifikát: Platnost na dobu neurčitou

Absolvent získá základní přehled o povinnostech hlavního vedoucího tábora. 


Absolventi obdrží po úspěšném vypracování testu osvědčení. Školení jsme rozdělili do dvou částí – eLearning (6 hodin) a prezenční kurz (22 hodin).

Časová dotace: 28 hodin, z toho 6 hodin eLearning, 22 hodin prezenčně.
Zkouška: Testy v eLeaningu, Závěrečný test
Certifikát: Platnost na dobu neurčitou

Absolvent získá základní přehled o povinnostech hlavního vedoucího tábora. 


Absolventi obdrží po úspěšném vypracování testu osvědčení. Školení jsme rozdělili do dvou částí – eLearning (8 hodin) a prezenční kurz (22 hodin).

Časová dotace: 30 hodin, z toho 8 hodin eLearning, 22 hodin prezenčně.
Zkouška: Testy v eLeaningu, Závěrečný test
Certifikát: Platnost na dobu neurčitou

Absolvent získá základní přehled o povinnostech hlavního vedoucího tábora.


Absolventi obdrží po úspěšném vypracování testu osvědčení. Školení má dvě části – eLearning (8 hodin) a prezenční kurz (22 hodin). 

Onlinový kurz transformujeme následně:

1. Původní e-learning v MOODLu v rozsahu 6 hodin (samostudium textů, vypracování testů)

2. Náhrada prezenčního kurzu v MOODLu v rozsahu 8 hodin (samostudium textů, úkoly, účast v diskuzích, vypracování testů)

3. Náhrada prezenčního kurzu – WEBINÁŘE v rozsahu 14 hodin


Zkouška: Testy v e-learningu, Závěrečný test
Certifikát: Platnost na dobu neurčitou

Absolvent získá základní přehled o povinnostech hlavního vedoucího tábora.


Absolventi obdrží po úspěšném vypracování testu osvědčení. Školení má dvě části – eLearning (8 hodin) a prezenční kurz (22 hodin). 

Onlinový kurz transformujeme následně:

1. Původní e-learning v MOODLu v rozsahu 6 hodin (samostudium textů, vypracování testů)

2. Náhrada prezenčního kurzu v MOODLu v rozsahu 8 hodin (samostudium textů, úkoly, účast v diskuzích, vypracování testů)

3. Náhrada prezenčního kurzu – WEBINÁŘE v rozsahu 14 hodin


Zkouška: Testy v e-learningu, Závěrečný test
Certifikát: Platnost na dobu neurčitou

Absolvent získá základní přehled o povinnostech hlavního vedoucího tábora.


Absolventi obdrží po úspěšném vypracování testu osvědčení. Školení má dvě části – eLearning (8 hodin) a prezenční kurz (22 hodin). 

Onlinový kurz transformujeme následně:

1. Původní e-learning v MOODLu v rozsahu 6 hodin (samostudium textů, vypracování testů)

2. Náhrada prezenčního kurzu v MOODLu v rozsahu 8 hodin (samostudium textů, úkoly, účast v diskuzích, vypracování testů)

3. Náhrada prezenčního kurzu – WEBINÁŘE v rozsahu 14 hodin


Zkouška: Testy v e-learningu, Závěrečný test
Certifikát: Platnost na dobu neurčitou