Kurz pro uchazeče o činné členství v YMCA, či nové činné členy. Absolvent získá základní informace o YMCA - historii, poslání, programech, osobnostním a duchovním růstu...

Kurz je povinný pro všechny činné členy přijaté po roce 2012.

Časová dotace: 30 hodin, z toho 8 hodin eLearning, 22 hodin prezenčně.

Zkouška: Test
Certifikát: Platnost na dobou neurčitou