Kurz je určen pro vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Absolvent získá základní informace o dobrovolnictví, vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy psychologie, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA.

Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Pro absolventy Školení hlavních vedoucích táborů je stanoven specifický postup, prosím kontaktujte sekretariat@ymca.cz.

Časová dotace: 34 hodin, z toho 12 hodin eLearning, 22 hodin prezenčně.

Zkouška: Samostatná práce a test
Certifikát: Platnost na dobou neurčitou