Tato e-learningová část Kurzu samostatný vedoucí YMCA je určena pro vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Účastník získá základní informace  o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA.

Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Pro absolventy Školení hlavních vedoucích táborů je stanoven specifický postup, prosím kontaktujte sekretariat@ymca.cz.

Termín spuštění e-learningu: 7. 4. 2015

Termín uzavření e-learningu: 21. 4. 2015

Zkouška: Prezentace a testy
Certifikát: Potvrzení o absolvování e-learningu